Mit št. 14 – ‘odvisnost’ od razvojne pomoči in razvojnega sodelovanja

Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se nanaša na problematiko ustvarjanja odvisnosti držav v razvoju od razvojne pomoči in razvojnega sodelovanja.

Mit št. 14:  Razvojno sodelovanje povzroča odvisnost držav v razvoju in ne pripomore k trajnostnemu razvoju teh držav.

Odgovor: Ne drži. Premišljeno načrtovane politike razvojnega sodelovanja, ob upoštevanju koncepta skladnosti politik za razvoj, delujejo v smeri krepitev zmogljivosti držav v razvoju in zmanjševanja odvisnosti od razvojne pomoči. Kar 14 od 30 držav, ki so najbolj odvisne od razvojne pomoči v letu 2000, je do leta 2009 zmanjšalo delež porabe proračunskega denarja, ki izhaja iz razvojne pomoči, za več kot 20 odstotkov. Seveda pa ne gre zanikati obstoja škodljivih praks in politik, ki pod pretvezo razvojnega sodelovanja vzpostavljajo neo-kolonialne odnose z državami v razvoju.