Mit št. 13 – dostop do osnovnošolske izobrazbe

Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se ukvarja z vprašanjem zagotavljanja dostopa do osnovnošolske izobrazbe za vse otroke.

Mit št. 13– Večina otrok v državah v razvoju ne obiskuje šole.

Odgovor: Ne drži. Čeprav na svetu še vedno veliko otrok, iz takšnih in drugačnih razlogov, ne obiskuje šole, se je situacija v zadnjih 15 letih izboljšala. Če je bila stopnja otrok v državah v razvoju vpisanih v primarno stopnjo izobrazbe 83 % leta 2000, je v letu 2015 ta stopnja porasla na kar 91 %. Število otrok, ki ne obiskuje osnovne šole se je skoraj razpolovilo (100 milijonov v letu 2000, 57 milijonov v letu 2015). Dve tretjini držav v razvoju je hkrati doseglo enakost med spoloma v primarni stopnji izobrazbe.