Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V skladu z aktualnimi dogodki v mednarodni skupnosti nadaljujemo z mini serijo naslavljanja neresnic in s tem povezanim širjenjem nestrpnosti ob prihodu večjega števila beguncev v Evropsko unijo.

Mit: Begunci ogrožajo našo kulturo, ker so večinoma muslimani.

Odgovor: Ne drži. Nacionalne identitete in kulture niso fiksne ter se neprestano spreminjajo. Ti procesi pa niso nujno posledica migracij, temveč tudi ostalih širših družbenih procesov. Potrebno je poudariti, da so migracije eden najstarejših družbenih pojavov, katerega je nemogoče in hkrati nesmiselno preprečevati.