Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V skladu z aktualnimi dogodki v mednarodni skupnosti nadaljujemo z mini serijo naslavljanja neresnic in s tem povezanim širjenjem nestrpnosti ob prihodu večjega števila beguncev v Evropsko unijo.

Mit: Če prekinemo tihotapske mreže, ki omogočajo prehod ljudem, bomo hkrati rešili begunsko krizo.

Odgovor: Ne drži. Ljudje bežijo z vojnih območij, bežijo pred smrtjo, mučenjem in razmerami, v katerih ne morejo zagotavljati preživetja zase in za svoje družine. Posledično je jasno, da so ljudje pripravljeni zastaviti vse svoje premoženje in tvegati življenja, da bi našli boljše življenjske pogoje. Tihotapske mreže preživijo, ker legalni načini za prehod ljudi v stiski ne obstajajo. Tudi če bi oblastem uspelo uničiti tihotapske mreže, begunske krize ne bi rešili. Ljudje bi poiskali alternativne, še nevarnejše načine za odhod z vojnih območij ali pa bi zaradi pomanjkanja možnosti bili obsojeni na smrt oz. življenje v nehumanih razmerah. Bi torej res rešili begunsko krizo ali bi zgolj olajšali s tem povezane evropske ‘težave’?