Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 3 – Razvojna pomoč, humanitarna pomoč in mednarodno razvojno sodelovanje

Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se nanaša na konceptualne zmote, ki spremljajo področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Mit š. 3

Razvojna pomoč, humanitarna pomoč in mednarodno razvojno sodelovanje so različna imena za eno in isto stvar.

ODGOVOR: Ne drži. Po definiciji OECD uradna razvojna pomoč predstavlja mednarodne tokove kapitala v države v razvoju, katerih vir je javni sektor, ki se osredotočajo na spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja v državah prejemnicah ter so v skladu s finančnimi pogoji koncesivnega značaja. Enotna definicija mednarodnega razvojnega sodelovanja ne obstaja, vendar je pogosto opredeljeno kot širši odnos, ki temelji na načelih vzajemne koristi in solidarnosti, čigar namen je doseganje trajnostnega razvoja in reševanju globalnih izzivov 21. stoletja. Za razliko od mednarodnega razvojnega sodelovanja je osnovni cilj humanitarne pomočilajšanje človeškega trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva v primeru humanitarnih kriz.