Minister za zunanje zadeve izpostavil ključno vlogo nevladnih organizacij pri ozaveščanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju

MZZ_SLOGA_1Ljubljana, 5. februar 2015 – Na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije je 4. februarja 2015 potekalo srečanje ministra Karla Erjavca s predstavniki SLOGE – platforme nevladnih organizacij za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Na srečanju so govorili o skupnih prizadevanjih pri ozaveščanju javnosti glede mednarodnega razvojnega sodelovanja,pomenu financiranja razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij ter izzivih, s katerimi se srečujeta obe strani.

Uvodoma je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec poudaril dobro sodelovanje med Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) Republike Slovenije in SLOGO – platformo nevladnih organizacij za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Platformi SLOGA se je zahvalil za soorganizacijo uspešnih Slovenskih razvojnih dni in izrazil veselje, da se je dogodka udeležil tudi evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, ki je podal koristne informacije glede post-2015 razvojne agende. Izrazil je zadovoljstvo, da ozaveščenost slovenske javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju narašča in da smo Slovenci razvojnemu sodelovanju naklonjeni. Pri tem je izpostavil ključno vlogo nevladnih organizacij pri ozaveščanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju, tudi skozi procese globalnega učenja. Platformi SLOGA se je zahvalil tudi za sodelovanje na javni tribuni o osnutku deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije. Izpostavil je pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja za promocijo države v manj razvitih delih sveta; le-to namreč predstavlja pomemben zunanjepolitični instrument države, zato si MZZ prizadeva, da bi za mednarodno razvojno sodelovanje zagotovilo več sredstev.

SLOGA je ministru predstavila ključne poudarke sodelovanja z MZZ in prihodnje izzive. Smernice sodelovanja MZZ z nevladnimi organizacijami na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki predstavljajo primer dobre prakse institucionalizacije sodelovanja, je potrebno revidirati, saj jim v letošnjem letu poteče mandat. SLOGA si prizadeva za čim večjo vključenost pri pripravi strateških dokumentov (Zakon in resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju ter Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije), kar tudi MZZ ocenjuje kot ključnega pomena. MZZ si bo prizadeval, da bo predstavnik nevladnih organizacij vključen v vladne delegacije za večje mednarodne konference s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja. SLOGA je opozorila na alternativno poročilo o uradni razvojni pomoči, v sklopu katerega Vladi Republike Slovenije in MZZ predlaga povečanje bilateralne uradne razvojne pomoči, naslovitev vloge zasebnega sektorja v razvoju in reforme razvojne pomoči. Tudi MZZ si prizadeva, da bo bilateralna razvojna pomoč tudi v prihodnje vsaj obdržalo na obstoječi ravni ali celo povečalo.

Govora je bilo tudi o financiranju razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij. SLOGA je ministra opozorila, da so se na evropski ravni možnosti pridobivanja sredstev za nevladne organizacije zelo zaostrile v korist velikim nevladnim organizacijam, kar je močno prizadelo slovenski nevladni razvojni sektor, hkrati pa so sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje zmanjševala tudi na nacionalni ravni zaradi krčenja državnega proračuna. MZZ si bo na ravni Evropske unije prizadeval za povečanje sredstev za projekte nevladnih organizacij in si prizadeval za revidiranje odločitve Evropske komisije glede financiranja velikih projektov, kar je evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica obljubil na Slovenskih razvojnih dneh. SLOGA je naslovila tudi financiranje vsebinske mreže, ki je ključnega pomena za podporo sektorju. Zaradi propadanja razvojnega nevladnega sektorja nevladne organizacije menijo, da je potrebno za vsebinske mreže zagotoviti programska sredstva. SLOGA je kot zadnjo točko izpostavila pridobitev statusa organizacije v javnem interesu na področju zunanjih zadev, kar bo uredil nov Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Srečanje se je zaključilo s sklepom, da se dobro sodelovanje med MZZ in nevladnimi organizacijami kaže skozi številne projekte, obe strani pa si bosta prizadevali za krepitev sodelovanja tudi v prihodnje. V evropskem letu za razvoj 2015 bodo ključna skupna prizadevanja za ozaveščanje o mednarodnem razvojnem sodelovanju, kjer imajo ravno nevladne organizacije ključno vlogo.

Več informacij:
Marjan Huč, koordinator platforme
info@sloga-platform.org
01 434 44 02