Danes obeležujemo peti mednarodni dan deklic, ki je letos posvečen doseganju ciljev trajnostnega razvoja, iz katerih izhaja zavezanost k enakosti spolov. Deklice po vsem svetu so vsakodnevno diskriminirane in v slabšem položaju kot dečki – izključno zaradi dejstva, ker so otroci ter ženske.

Letošnji mednarodni dan poteka pod sloganom “Napredek deklic = napredek ciljev: Gibanje za zbiranje podatkov relevantnih za deklice” (Girls’ Progress = Goals’ Progress: A Global Girl Data Movement).

Poglavitni razlog za skrb predstavljajo tradicije, ki temeljijo na predsodkih o spolih in narekujejo vloge ter navade, ki so krivične do deklic.

Organizacija Save the Children je ob petem mednarodnem dnevu deklic objavila poročilo Vsako zadnje dekle (Every Last Girl), v katerem navaja, da se približno 700 milijonov žensk in deklic po svetu poroči pred 18. letom starosti, mnoge so mlajše od deset let. S tem je kratena njihova osnovna pravica do učenja, razvoja in otroštva. Save the Children je neodvisna organizacija za pomoč otrokom, ki razvršča 144 držav na podlagi tega, kje je najtežje biti deklica na področju izobraževanja, otroških porok, najstniških nosečnosti in smrti pri porodu. Največ zlorab so ugotovili v Podsaharski Afriki; Afganistan, Jemen, Indija in Somalija pa so države z najmlajšimi otroškimi nevestami. Zahodne države so tudi omenjene v poročilu. Za ZDA in Veliko Britanijo velja, da imata nesorazmerno velik delež najstniških nosečnosti, Nemčija pa je država, kjer so otroške poroke sorazmerno običajne. Po raziskavi, ki navaja podatke ZN-a, bo do leta 2050 lahko približno 1,2 milijarde mladoletnih deklic prisiljenih v poroko, glavna povoda za to pa bosta revščina in kriza.

Mednarodni dan deklic je letos posebej osredotočen na krepitev ozaveščanja, da zbiranje in analiza podatkov razvrščenih po spolu ter z različnih področij prispevata k seznanjenju odločevalcev o možnostih in izzivih deklic. Prav tako predstavljata podlago za iskanje ustreznih rešitev za težave, s katerimi se deklice najpogosteje soočajo.

O pomembnosti enakosti spolov so se voditelji držav strinjali pri podpisovanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, kjer so v 5 cilju zapisali, da želijo do leta 2030 doseči enakost spolov in opolnomočenje vseh žensk ter deklet.

Ob zavedanju pomembne vloge deklic Slovenija v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih redno opozarja na njihov ustrezen položaj, ko gre za vprašanja pravic in dobrobiti otrok ter pravic in opolnomočenja žensk, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Generalna skupščina ZN-a je leta 2011 11. oktober razglasila za mednarodni dan deklic z namenom priznanja njihovih pravic in prepoznavanja edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo. Po podatkih ZN je na svetu več kot milijarda deklic mlajših od 18 let.