Pred dnevi je potekala skupščina članic mreže CONCORD. Predstavljeni so bili vsebinski poudarki v letu 2020, med katerimi so najbolj izstopale vsebine, povezane s covidom-19, novim finančnim inštrumentom Global Europe (pred tem NDICI), bolj trajnostno naravnanim gospodarstvom, itd.

V okviru procesa potrjevanja novih članic so se predstavile tri mednarodne mreže. Odprlo se je vprašanje, kako bo vedno večja prisotnost mednarodnih mrež v mreži CONCORD vplivala na razmerje z nacionalnimi platformami, katerih število je omejeno na posamezno nacionalno platformo v posamezni državi članici EU (razen zelo redkih izjem).

Z vsebinskega aspekta je bil predstavljen zadnji Concordov predlog nove štiriletne strategije za obdobje 2023 – 2026. Slednji se osredotoča predvsem na krepitev vloge mreže kot zagovornice bolj pravičnega sveta, še posebej v smeri sprememb, ki si jih želimo. S tem namenom so bile pripravljene različne delavnice, ki so se osredotočile na pripravo SWOT analize glede prihodnjega razvoja odnosov med državami in posledično glede prihodnosti našega planeta.

Pripravljen interni dokument je dostopen tu.

Pripravil: MH