Evropska komisija je pred prihajajočim Evropskim svetom danes objavila informativni pregled prihodnje reforme azilnega sistema EU. V dokumentu je opisala, kako bodo prenovljena pravila prispevala k zaustavitvi sekundarnih gibanj in zagotavljanju solidarnosti z državami članicami prvega vstopa.

Komisija je reformo pravil o azilu predstavila leta 2015, da bi zagotovila humano in dostojno obravnavo prosilcev za azil, poenostavila in skrajšala azilne postopke ter uvedla strožje ukrepe za preprečevanje zlorab.

Voditelji EU bodo na srečanju 28. in 29. junija razpravljali o tem, kako ustvariti razmere, v katerih države članice ne bodo prepuščene same sebi ali deležne nesorazmernih pritiskov bodisi zaradi primarnih bodisi zaradi sekundarnih gibanj.

Celotno sporočilo

Translate »