Evropska komisija si bo na področju mednarodnega sodelovanja in razvoja še naprej prizadevala za dostop žensk do zdravja in storitev načrtovanja družine, vključno z izobraževanjem in kontracepcijo, je sporočil Neven Mimica, evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj.

Enakost spolov na tem in drugih področjih je splošna človekova pravica. EU bo še naprej zagotavljala znatno finančno podporo programom za zdravje in enakost spolov po svetu, da bi odpravili temeljne vzroke in posledice diskriminacije žensk, je v izjavi sporočil komisar Mimica.

Tretji cilj trajnostnega razvoja opredeljuje ukprepe za zagotavljanje zdravega življenja in spodbuja dobro počutje za vse, v vseh starostnih obdobjih. To vključuje obveznosti “na svetovni ravni zmanjšati umrljivost mater na manj kot 70 na 100.000 živorojenih otrok” in ” vsem omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi za načrtovanje družine, ozaveščanje in izobraževanje, ter vključiti reproduktivno zdravje v nacionalne strategije in programe”, do leta 2030.

Evropska unije je podpisnica številnih mednarodnih konvencij in sporazumov na tem področju. Med najpomembnejšimi  so Akcijski program Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (1994, Kairo), pekinška izhodišča za ukrepanje (UN world women conferenc v letu 1995), in Agenda 2030 za trajnostni razvoj.