Brez zmanjšanja neenakosti ni mogoče doseči nobenega cilja trajnostnega razvoja. V sklopu projekta Trajnostna Evropa za vse so se v kampanji za zmanjšanje neenakosti #FightInequalities združili lokalni, nacionalni in evropski akterji iz 15 držav. 

Avtorji kampanje želijo okrepiti in spodbujati družbeno, kulturno, gospodarsko in politično vključevanje vseh – zlasti žensk, otrok in manjšin. Želijo enake možnosti in enakost rezultatov, preusmeritev zmanjšanja javnih naložb v osnovne storitve in programe socialne zaščite, podnebne in davčne pravičnosti. Spodbujajo varno, redno in odgovorno preseljevanje in mobilnost ljudi ter odpravljajo vse oblike diskriminacije žensk in deklic.

Translate »