Na poziv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) smo oblikovali celovit prispevek z namenom vplivati na vsebino nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju (MRS) do leta 2030. Za področje razvojnega sodelovanja, našega prispevka k globalnemu razvoju, ki je od sprejema Agende 2030 za trajnostni razvoj obveza vseh, je ta resolucija ključen političen strateški dokument, ki bo nadomestila predhodno, veljavno do 2015.

Živimo v deželi, v kateri na splošno in po neki čudni logiki ne dajemo veliko na strategije in politike, češ, “kdo pa sploh rabi te papirje, saj itak delajo po svoje”. Ne bo držalo. Strateški politični dokumenti so stvarna, politično-pravna podlaga za ravnanje Vlade. Zato jih tudi sprejema najvišji organ oblasti – državni zbor.

Po zadnjih informacijah bo MZZ novo resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju do leta 2030 pripravil v kratkem. Hkrati se napovedujejo še: končna ocena izvajanja predhodne resolucije za obdobje 2008-1015, letno poročilo o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije za 2015 in že dolgo napovedovan ter pričakovan nov Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Vsi trije so pomembni za vsebino resolucije – kaj želimo doseči, katere učinke želimo, kako bomo gradili partnerstva v trikotniku donator-prejemnik-civilna družba, kako izpolniti mednarodne zaveze o višini denarja, kako okrepiti javno podporo dejavnostim razvojnega sodelovanja, kakšna bo vloga nevladnih organizacij in civilne družbe nasploh, globalnega učenja in še mnoga druga vprašanja.

V drugi polovici maja 2016 je MZZ pozval platformo SLOGA k posredovanju prispevka na temo vsebine nove resolucije o MRS do 2030 s poudarkom na geografskih in vsebinskih prioritetah, vključno s humanitarno pomočjo ter financiranjem za razvoj. Na platformi smo se z veseljem odzvali in v sodelovanju s članicami platforme oblikovali skupen prispevek, namenjen javni razpravi. Prispevek smo zasnovali kot celovit, jedrnat, “benchmarking” dokument, ki jasno postavlja pričakovanja nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij do vsebine resolucije. V celoti si ga lahko preberete tukaj.

Da gre za izjemno pomemben strateški dokument, pove že podatek, da bo določil vsebino in način porabe približno med 750 milijoni in milijardo evrov v naslednjih štirinajstih letih za razvojno sodelovanje. Nevladniki pričakujemo, da bo tudi zato oblikovan v vključujočem in transparentnem postopku, kjer bodo naša mnenja slišana in upoštevana. Dovolj visoka sredstva, da pritegnejo vašo pozornost? V nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacijah menimo, da se morajo ta sredstva do leta 2030 več kot početveriti. Podvojiti bi jih morali že do lani.

Na drugi strani je izkazan velik interes organizacij in posameznikov pri pripravi skupnega prispevka pokazatelj velikega pomena nove resolucije. Kot smo zapisali: “Resolucijo oblikujemo tudi z namenom prispevati k rasti ugleda Slovenije kot proaktivne  zagovornice pravičnega in na človekovih pravicah temelječega razvoja v mednarodni skupnosti. Čezsektorsko zagotavljanje skladnosti nacionalnih politik je samo še dodaten izziv, ki bo od nas, akterjev razvoja na trajnostni osnovi, zahteval veliko odprtosti, transparentnosti, odgovornosti in vztrajnosti.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na kontaktih platforme SLOGA in na naslovu albin.keuc@sloga-platform.org, 041 749 468.

Translate »