Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na naslednjih podpodročjih:
A)    Enakovredna porazdelitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in  moškimi v zasebni sferi;
B)    Moški in enakost spolov: kako lahko moški dejavno prispevajo k enakosti žensk in moških.

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Več o razpisu