Ministrstvo za zunanje zadeve RS pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2016. Javni razpis bo predvidoma objavljen v decembru, torej prej kot običajno.
Podpis pogodb s prijavitelji se načrtuje v marcu 2017.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije: Evropski razvojni sklad (EDF), Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI), Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) in Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP).

Rok za prijavo na javni razpis bo predvidoma 1 mesec od dneva objave v Uradnem listu RS.

Besedilo javnega razpisa in preostala dokumentacija bo na voljo na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Translate »