Ministrstvo za zunanje zadeve RS pripravlja javni razpis za slovenske nevladne organizacije za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za obdobje od 2017 do 2019. Javni razpis bo predvidoma objavljen v oktobru, torej prej kot običajno.

Ministrstvo podpis pogodb z izbranimi izvajalci načrtuje v januarju 2017, s čimer bodo zagotovili najbolj optimalno izvajanje triletnih projektov, in sicer od 1. januarja 2017 do 15. oktobra 2019.

Ministrstvo bo predvidoma v obdobju od 2017 do 2019 financiralo skupaj do 11 razvojnih in humanitarnih projektov v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda, in sicer:
– do 7 razvojnih projektov v državah Zahodnega Balkana (varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda in gozdov ter krepitev vloge žensk in deklic) in Vzhodne Evrope (krepitev zmogljivosti civilne družbe za promocijo človekovih pravic, še zlasti pravic žensk, otrok in starejših),
– do 3 humanitarne projekte v Podsaharski Afriki (krepitev odpornosti na humanitarne krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo) in na Bližnjem vzhodu (rehabilitacija žrtev konfliktov na Bližnjem vzhodu) ter
– do 1 projekt za izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda.

Rok za prijavo na razpis bo predvidoma 4 tedne od dneva objave v Uradnem listu. Posamezen prijavitelj bo lahko v okviru tega javnega razpisa prijavil največ 3 projekte. V vsak projekt bo moral vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo. Ministrstvo spodbuja prijavitelje k iskanju tudi drugih virov financiranja.