Javni razpis za izvedbo projekta »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«

Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s tujci, ki obiščejo zdravstveno ustanovo in ne govorijo slovenskega jezika ter izvedba krajšega medkulturnega usposabljanja za zdravstvene delavce.Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:
•    vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komunikacijo ciljne populacije z zdravstvenimi delavci,
•    vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih delavcev in predstavitev gradiva.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa.

Rok prijave: 10. februar 2016

Več informacij