Začela se je javna razprava o Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Besedilo je objavljeno na spletnem portalu e-demokracija. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017, zbira jih Slovenska filantropija.
Slovenska filantropija bo v okviru javne razprave organizirala delovne skupine za obravnavo posameznih vsebinskih področij prostovoljstva in skupen posvet strokovnjakov in drugih deležnikov, ključnih za oblikovanje konstruktivnih predlogov k dokumentu v javni razpravi.

Tako zbrane predloge bodo do 14. julija 2017 poslali Ministrstvu za javno upravo.

Termine in oblike posvetovanj v delovnih skupinah in skupnega posveta bodo sporočili predvidoma 1. junija 2017, okvirno jih načrtujejo med 3. in 11. julijem 2017.