Zavod Global vabi na usposabljanje, osredinjeno na kritičnem zavedanju spola z naslovom Let’s Challenge Gender Roles, Izzivajmo vloge spolov, ki bo od 10. do 18. avgusta v Ljubljani. Prijaviti se je treba do 25. julija.

Vse, ki bi se radi prijavili na usposabljanje, opozarjajo, da je projekt zelo zahteven. Zasnovan je tako, da potiska udeležence izven njihovega območja duševnega udobja in jih s tem spodbuja k premisleku in (morda) preusmerjanju lastnega pogleda na svet in vlogi v intenzivnem raznolikem svetu, v katerem živimo.

V naši družbi je bil ustvarjen “sistem spolov”, v katerem ženske in moški počnejo različne stvari z različnimi posledicami, kar je vplivalo na trg dela in ustvarilo težave ne samo za posameznike, ampak tudi za družbo na splošno, saj so stereotipne vloge spolov ustvarjajo toge in neprilagodljive strukture in ovirajo potencialno sposobnost ljudi na številnih področjih. Spolni stereotipi so vnaprej zasnovane ideje, pri katerih se moškim in ženskam poljubno dodelijo značilnosti in vloge, ki jih določajo in omejujejo njihov spol. Stereotipi o ženskah / moških so vzrok za globoko zakoreninjena stališča, vrednote, norme in predsodke. Uporabljajo se za upravičevanje in vzdrževanje zgodovinskih odnosov moči moških nad ženskami, pa tudi seksistična stališča, ki ovirajo uresničitev resnične enakosti.

Glavna potreba, na katero želi odgovoriti ta projekt, je pomanjkanje zavedanja in občutljivosti spola na področju mladinskega dela.

Ta projekt bo opolnomočil mlade in jim omogočil kritično zavedanje spola ter jih opremil s praktičnimi kompetencami in občutljivostjo na tem področju.

Cilji so:

  • Povečati / nadgraditi raven znanja mladinskih delavcev v temah, povezanih s spolom (spol, vloga, identiteta, norme, predsodki, stereotipi, predpostavke, občutljivost itd.)
  • povečati kritično razmišljanje o vprašanjih spolov med mladinskimi delavci;
  • motivirati mladinske delavce, da začnejo in vodijo na vprašanje spolov osredotočene projekte;
  • mladinske delavce opremiti s posebnimi kompetencami za reševanje vprašanj spola pri njihovem delu;
  • podpirati mladinske organizacije pri njihovih prizadevanjih za vključevanje vprašanj spolov v svoje projekte;
  • razviti visok odnos do vprašanja spolov na področju mladinskega dela;

Več o programu.

Prijavnica.

Na usposabljanje, ki poteka v okviru programa Erasmus+, so vabljeni mladi iz Litve, Romunije, Bolgarija, Srbije, Makedonije, Madžarske in Slovenije.

Izpolnjeno prijavnico pošljite do 25. julija 2021 na naslov andreea_loredana_psi@yahoo.com  in zavodglobal@gmail.com.