SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, se zavzema za spoštovanje visokih standardov človekovih pravic na vseh področjih človeškega življenja kot pogoja za izkoreninjenje revščine v svetu. Svoboda govora ali pravica povedati, kaj mislimo, je med temelji razvoja: je ključni element obrambe šibkih pred močnimi, zatiranih pred zatiralci. Kot vsaka pravica s seboj nosi tudi odgovornost. Neodgovorna raba lahko zelo poškoduje tkivo zaupanja v človeški skupnosti, ki temelji na spoštovanju človeškega dostojanstva v vsej njegovi raznolikosti. Prav zaradi spoštovanja pravice in odgovornosti do svobode govora izrekamo svoje globoko nestrinjanje z naslovnico tednika Demokracija, objavljeno 30. avgusta 2018. 

Naslovnica je v neposrednem protislovju z imenom tednika in ogroža demokracijo kot obliko vladavine svobodnih ljudi. Demokracija temelji na spoštovanju drugega ne glede na barvo kože, veroizpoved, politično prepričanje ali drugo osebno okoliščino, na vladavini prava, na preudarnem odločanju večine.

Naslovnica je neprimerna zaradi enačenja barve kože s posiljevalci, razglašanjem krivcev brez sodišča in podžiganjem razprave o migracijah na najslabši možen način, s spodbujanjem rasizma, seksizma, evrocentrizma ter posploševanja; četudi je svoboda gibanja, enako kot svoboda govora, med temeljnimi svoboščinami in so migracije pojav, star toliko kot človeštvo. Naslovnica neposredno spodbuja hujskaštvo zoper kulturno raznolikost, kar pa največkrat vodi neposredno v rasno diskriminacijo in segregacijo, ki zgolj poglablja družbene neenakosti. Takšne oblike hujskaštva zoper druge in drugačne Evropejci zelo dobro poznamo iz zgodovine totalitarizmov, ki so pripeljali do odkritega državnega rasizma, genocida ter svetovne vojne.

Zato takšno pritlehno hujskaštvo v obliki podobe političnega tednika zavračamo, ker z ničemer ni prispevala k razpravi o množičnih migracijah, ki so realnost sodobnega sveta, o njihovih vzrokih in razlogih ter o tem, kako se naj kot razvita družba nanje odzovemo. Tudi z ničemer ni prispevala k vprašanjem vključevanja priseljencev v družbo. Ker je bila dejansko namenjena krepitvi politike strahu, opolnomočenju politike izločanja drugačnih in zaničevanju vseh, ki mislimo drugače.

Pri tem poudarjamo, da ne zagovarjamo prepovedovanja ali cenzure tiska. Temu izrecno nasprotujemo, saj nasprotujemo arbitrarnemu omejevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spoštljivo komuniciranje v okviru zakonodajnih določil, vključno s preudarno uporabo podob, ki ne posplošujejo, hujskajo k sovraštvu in rasizmu ter širijo lažnih novic, je odgovornost urednikov medijev. Še zmeraj verjamemo v to, da v Sloveniji premoremo toliko spodobnosti, da na takšno izrabo svobode govora pokažemo s prstom in jo javno obsodimo, ob tem pa verjamemo v pravno državo ter ustrezno ukrepanje pristojnih institucij. Za družbo, ki jo (so)ustvarjamo, smo namreč (so)odgovorni vsi.

SLOGA, platforma nevladnih organizacij  za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Translate »