IPA: Support to health, communal and social services in Serbian municipalities hosting migrants and refugees – Serbia

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) je objavljen javni razpis, v okviru katerega bo podprt en projekt zagotavljanja podpore občinam v Srbiji za zagotavljanje učinkovitejše zdravstvene, komunalne in socialne podpore in pomoči beguncem.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu