V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, katerega glavna cilja sta izboljšati bivalne razmere notranje razseljenih oseb in povratnikov v Srbiji (sklop 1) ter omogočiti lažji povratek tistim, ki se želijo vrniti na Kosovo (sklop 2).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Srbije ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Srbije.

Več o razpisu.