V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju povezovanja med znanostjo in gospodarstvom v skladu s Strategijo pametne specializacije (2019-2024) v Črni gori.

Na razpis se lahko prijavijo znanstveno raziskovalne institucije, javne in zasebne univerze, mala in srednje velika podjetja, organizacije za podporo podjetništvu ter nevladne organizacije  iz držav članic EU, Črne gore ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II.

Rok za prijavo: 20. avgust 2021

Vir: CNVOS

Translate »