V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam na Kosovu, ki delujejo na področju spodbujanja enakosti med spoloma in zmanjševanja negativnih posledic pandemije COVID-19 na življenja najranljivejši skupin prebivalstva, s posebnim poudarkom na ženskah in dekletih.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU ali držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter registrirane na Kosovu. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijave je 22. januar 2021.

Vir: CNVOS