V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti ključnih akterjev za učinkovitejše delovanje na področju boja proti podnebnim spremembam in prilagajanja na njihove posledice v Turčiji.

V okviru tega razpisa se bodo sofinancirali:
•    manjši projekti v vrednosti od 10.000 do 50.000 EUR (sklop 1) ter
•    večji projekti v vrednosti od 50.000 do 200.000 EUR (sklop 2).

Več o razpisu.