895 osnovnošolcev iz revnega kraja Nynagungu v Burudniju je po več letih ponovno lahko začelo obiskovati šolo, ki je bila zgrajena in opremljena s pomočjo Slovenske karitas in Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Na Slovenski karitas so v aprilu 2017 zaključili z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Zagotovitev trajnostnih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje otrok iz kraja Nyangungu v Burundiju«, ki ga je v letih 2015 do 2017 sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti 110.000 EUR, Slovenska karitas pa v vrednosti 36.418 EUR iz sredstev zbranih v akciji Za srce Afrike.

Projekt je nastal na podlagi potreb lokalnega prebivalstva v Burudniju. V kraju Nyangungu je v 2012 hud vihar močno poškodoval zgradbo osnovne šole, 12 učilnic zidanih iz blata je ostalo brez strehe, kasneje pa jih je še dodatno uničil dež. Staršem je uspelo začasno pokriti 4 razrede, več sredstev ni bilo. Ker je bilo prostora premalo, mnogi šoloobvezni otroci iz tega kraja več let niso mogli hoditi k pouku. Starši in ravnateljica so zato prosili lokalno partnerico, v kateri deluje slovenska misijonarka s. Bogdana Kavčič, če bi Slovenija lahko pomagala s sredstvi za gradnjo nove šole. Na Slovenski karitas so z veseljem priskočili na pomoč, ker se zavedajo, da je samo kakovostna izobrazba tista, ki bo prinesla otrokom revnega podeželskega kraja možnost za boljšo prihodnost.

Z gradnjo šole se je začelo v oktobru 2015. Zgradili so je 12 učilnic, zbornico in zunanje sanitarije, 6 stranišč za deklice ter 6 za dečke. Šola je zgrajena iz zelo kakovostnih materialov, da je vihar v prihodnje ne bo mogel več uničiti. Kupili so bili dve 10.000-litrski cisterni, ki sta nameščeni ob šoli. V cisternah se zbira deževnica in omogoča oskrbo z vodo, saj druge možnosti za oskrbo z vodo ni. Šola je bila opremljena tudi s šolskim pohištvom. V vsa gradbena dela je bilo vključenih 192 lokalnih delavcev iz Nyangunga in okolice, ki so na ta način lahko zaslužili za preživetje svojih družin, kajti priložnosti za dela so v teh kraji redke. Med njimi je bilo veliko staršev 895 otrok, ki sedaj že hodijo k pouku. Med učenci je 425 deklic in 470 dečkov. V šoli uči 17 lokalnih učiteljev in ravnateljica.

Predstavnica Slovenske karitas, Jana Lampe, je konec aprila 2017 ob terenskem obisku spremljanja projektov, ki jih podpira Karitas v Ruandi in Burundiju, obiskala učence ter učitelje v novozgrajeni šoli v Nynagungu. Ob njenem obisku so se zbrali učenci ter tudi starši in učitelji ter se na njihov vesel način – s petjem in plesom – zahvalili Sloveniji za to veliko pomoč. Pripravili so transparente z napisom: Hvala Slovenija! Ravnateljica šole, ga. Maria Rosa, je povedala: »Sedaj ko je zgrajena nova šola, je tu zopet tudi življenje. Imamo zares dobre pogoje za delo, tudi zbornico, kjer se lahko z učitelji pogovorimo in načrtujemo pouk. Učenci imajo lepe učilnice in šolske klopi. Za kar smo posebej hvaležni so stranišča, ki jih prej nismo imeli. Učence poučujemo tudi o higieni prostorov. Otroci dobijo v šoli tudi malico, česar v mnogih šolah ni. Moja prisrčna in velika zahvala gre Ministrstvu za zunanje zadeve iz Slovenije in Slovenski karitas.«