V Društvu Humanitas in društvu OVCA so zgroženi nad odnosom slovenske vlade do človekovih pravic, zato se na besede ministrice Györkös Žnidar odzivajo z izjavo, ki jo objavljamo v celoti.

“Smo društvi, v okviru katerih se zavedne državljanke in državljani dosledno borimo za spoštovanje vseh človekovih pravic vsakogar, tako slovenskih državljanov in drugih prebivalcev Slovenije, kot tudi Evrope ter sploh vseh ljudi na svetu.
Zato z vso moralno pravico najostreje obsojamo včerajšnjo izjavo notranje ministrice ge. Vesne Györkös Žnidar, češ da je treba pravo človekovih pravic razumeti z nekakšnim pridržkom le zato, ker da bojda ob svojem nastanku ni računalo s pojavom “množičnih migracij” in s tem povezanimi varnostnimi tveganji!
Z mednarodnimi dokumenti in Ustavo RS priznane in zavarovane človekove pravice – tudi tiste, ki gredo beguncem – so neločljiva celota. Živijo in se razvijajo, zato je med njimi treba najskrbneje iskati ravnovesje ter razbirati meje varstva vsake, ne pa brezobzirno spodkopavati katere koli od njih.
Človekove pravice so temeljne pravne institucije, so pravnocivilizacijski zgodovinski dosežek človeštva, temelj miru in pravičnosti v svetu, razlog za nastanek naše samostojne države. Spomnimo naj, da so obče sprejeti in slovesno razglašeni standardi prava človekovih pravic nastali prav pod vplivom najhujših grozodejstev, žaljivih za človeško vest, in da nas, prav nič samoumevno, varujejo pred njihovo ponovitvijo. Z vso pravico zato te standarde štejemo za absolutni demokratični in pravni minimum. Njihova avtoriteta nam je sveta. Že zato to nikakor niso le »določeni koncepti«, ki jih omenja ministrica.
Povsem zgroženi smo, da ob njih ministrica javno izjavlja, da absolutno vztrajanje pri njih politično ni smiselno. Toliko bolj, ker hkrati javno ne odgovarja na skrajno tehtne pomisleke o tem, zakaj bi se s sprejemom predlaganih rešitev v novem zakonu o tujcih pravo človekovih pravic kršilo. Nesprejemljivo je, da ni pripravljena niti odgovarjati na vprašanje o prevzemanju svoje osebne odgovornosti za “morebitno” neustavnost predlaganih rešitev, kaj šele, da bi zanje zastavila svoj položaj.”
Menimo, da s tem prelamlja svojo prisego, ki jo je dala ob prejemu diplome pravne fakultete, tisto ob imenovanju na svoj ministrski položaj, saj zelo očitno, tudi na prvi pogled, v pravo človekovih pravic kot sklop najpomembnejših pravnih institucij niti najmanj ne verjame. O tem, kje oz. čemu je namenjena njena dobra vera, naj zato presodi vsak sam.”
Društvo Humanitas
Društvo OVCA