Horizon 2020: Engaging Together Globally

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na temo Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe, in sicer za področje »globalno skupaj«.

O tematiki: Evropa se danes srečuje s številnimi novimi družbenimi, ekonomskimi in političnimi  izzivi. Družbeni izziv bo namenjen iskanju odgovorov in rešitev, ki so posledica vzpostavljanje novih geopolitičnih povezav v svetu, globalne soodvisnosti, družbene transformacije, ekonomske krize in krize pri zaposlovanju mladih.

Rok za prijavo je odvisen od področja prijave.

Več informacij.