Globalni sosed na “United Nations Summer School: What kind of future will 2015 bring?”

Društvo za Združene narode za Slovenijo je med 14. in 17. septembrom v Ljubljani organiziralo mednarodno mladinsko konferenco »United Nations Summer School: What kind of future will 2015 bring?«, ki so se je udeležili mladi, aktivni v mladinskih oz. nevladnih organizacijah, v starosti med 18. in 30. let.

Konferenca je naslovila aktualna razvojna vprašanja, saj je letošnje leto za mednarodno razvojno sodelovanje prelomno. Udeleženci so spoznali uspehe in zamujene priložnosti razvojnih ciljev tisočletja ter globalne procese, ki se odvijajo v letošnjem letu (mednarodne konference o zmanjšanju tveganj za nesreče, o financiranju za razvoj, o novem razvojnem okvirju in ciljih trajnostnega razvoja ter podnebnih pogajanjih v Parizu).

Na konferenci je SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč izvedla delavnico »Tudi ti si globalni sosed«. Namen delavnice je približati tematiko razvojnega sodelovanja mladim ter jih ozaveščati o pomenu globalne solidarnosti v 21. stoletju.