V poplavah maja 2014, je stanovanjski sektor utrpel hude poškodbe, povezane z veliko razširitvijo poplav, ki so zajemala mesta in podeželje. Več kot 43 000 hiš in stanovanj je bilo poplavljenih in 1 952 hiš je bilo uničenih zaradi plazov. Splošni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti okrevanje po poplavah in zagotavljanje rešitve za prebivalstvo, ki je izgubil svoje bivališč med poplavami maja 2014 in ki so v stiski.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne, nevladne organizacije, subjekti javnega sektorja ali lokalih oblasti držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu