Evropski poslanci so v četrtek, 25. marca z veliko večino (460 glasov za, 64 glasov proti in 163 vzdržanih) podprli strategijo za novo partnerstvo med Evropsko unijo in Afriko. Strategija poudarja, da mora biti v središču prihodnjih evropsko-afriških odnosov človekov razvoj s prioriteto na izobraževanju, med drugim izobraževanju učiteljev, zmanjševanju predčasne prekinitve šolanja otrok in prizadevanju za vključevanje deklic. Prihodnja strategija odnosov med Afriko in EU se mora osredotočiti še na izboljšanje zdravstvenega varstva in nacionalnih zdravstvenih sistemov. 


Poleg tega so evropsko poslanci pozvali še k sodelovanju ne drugih področjih, med drugim na področju zelene tranzicije, energije, digitalne preobrazbe, trajnostnih delovnih mest in migracij, področjih, ki sta jih že identificirali komisija in evropska služba za zunanje delovanje.

Pred to razpravo evropskega parlamenta so partnerske organizacije projekta EUPP Venro, ONGD in Sloga skupaj z evropskim združenjem za pomoč in razvoj CONCORD izdale skupno sporočilo, v katerem so opozorile, da partnerstvo med Afriko in Evropsko unijo lahko deluje le s sodelovanjem organizacij civilne družbe.

Opolnomočiti Afriko

Poslanci so poudarili, da morajo evropsko-afriški odnosi preseči »odnos dajalca in prejemnika pomoči«. Namesto tega morata EU in Afrika sodelovati na enakopravni osnovi. Da bi afriške vlade dosegle cilje trajnostnega razvoja in se, med drugim, borile proti podnebnim spremembam in krepile enakost spolov , je treba v naslednjem finančnem inštrumentu  NDICI – Global Europe nameniti dovolj sredstev za doseganje teh ciljev, so še opozorili.

Parlament tudi pričakuje, da bo prihodnja strategija EU-Afrika vključevala dolgoročno finančno in tehnično podporo EU afriških državam za spodbujanje prilaganja podnebnim spremembam. Poročilo parlamenta vsebuje tudi zahtevo, naj Evropa podpira afriško regionalno integracijo z namenom zmanjšanja odvisnosti celine od uvoza.

Za razbremenitev afriških dolžniških bremen

EU mora poleg tega spodbujati afriška prizadevanja za svobodno trgovino na celini, mednarodni posojilodajalci, kot sta IMF in Svetovna banka, pa bi morali storiti več za razbremenitev afriških dolžniških bremen, so še poudarili evropski poslanci.

Ne nazadnje so terjali še, da Evropska unija v novem partnerstvu zaščiti spolne in reproduktivne pravice in človeško dostojanstvo beguncev in migrantov.

Resolucija, ki jo je sprejel evropski parlament, bo prispevala k razvoju prihodnje strategije EU-Afrika. Proces bo zaključen s sprejetjem skupne strategije na vrhu Evropske unije in Afriške unije, do katerega naj bi prišlo še letos.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »