Evropska unija in njene države članice ostajajo največje svetovne donatorice uradne razvojne pomoči s skupnim prispevkom v višini 75,7 milijarde evrov za leto 2017. Znesek predstavlja 0,50 % bruto nacionalnega dohodka EU in je kljub rahlemu upadu v zadnjem letu precej višji od 0,21 %, kolikor znaša povprečje članic odbora za razvojno pomoč pri OECD, ki niso članice EU. Globalna uradna razvojna pomoč se je s 131 milijard evrov leta 2016 zmanjšala na 130 milijard evrov leta 2017. EU je k temu znesku prispevala 57 %.

EU in njene države članice imajo vodilno vlogo na globalni ravni pri financiranju razvojne pomoči. Od leta 2015, ko sta bila sprejeta akcijski program iz Adis Abebe in agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, se je skupna pomoč EU povečala za 7,8 milijarde evrov oziroma 12 %, medtem ko se je razmerje med uradno razvojno pomočjo in bruto nacionalnim dohodkom povečalo za 6 %. To potrjuje stalna prizadevanja EU in njenih držav članic za spodbujanje blaginje, miru in trajnostnega miru po svetu.

Celotno sporočilo

Dodatne informacije