Evropska komisija je leta 2018 prvič uvedla evropsko nagrado za trajnostni razvoj, s katero daje evropskim državljanom, podjetjem in organizacijam priznanje za njihova prizadevanja in ustvarjalnost. Nagrada je namenjena uveljavljanju zglednih primerov pobud, ki cilje trajnostnega razvoja uspešno spreminjajo v konkretne rešitve in priložnosti.

Zaradi medsektorske narave ciljev trajnostnega razvoja se nagrada za trajnostni razvoj osredotoča na določeno temo, ki jo vsako leto izbere politični forum na visoki ravni Organizacije združenih narodov.

Letošnja tema nagrade je Opolnomočenje ljudi ter zagotavljanje vključenosti in enakosti.

V natečaju lahko sodelujejo štiri kategorije deležnikov:

  1. mladi
  2. javni organi
  3. zasebni subjekti
  4. civilna družba

Nagrajence bosta na slovesnosti na visoki ravni spomladi 2019 razglasila prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in podpredsednik Jyrki Katainen. Nagrada, ki ni v materialni obliki, prinaša večjo prepoznavnost v obliki okrepljenega javnega interesa in večjega medijskega poročanja.

Vas zanima? Nič ne odlašajte in si poglejte pravila za sodelovanje v natečaju. Rok za oddajo prijav je 14. september 2018. Morda boste prav vi prejemnik evropske nagrade za trajnostni razvoj!

Za vsa vprašanja v zvezi z nagrado se obrnite na generalni sekretariat: sg-stakeholderplatform-sdg@ec.europa.eu.