Evropska komisija je danes predstavila sveženj predlogov za okrepitev evropske solidarnostne enote, ki vsebuje eno samo pravno podlago, poseben mehanizem njenega financiranja in širši nabor solidarnostnih aktivnosti. Komisija namerava v obdobju 2018–2020 evropski solidarnostni enoti nameniti 341,5 milijona evrov, kar bi do konca leta 2020 omogočilo sodelovanje 100.000 mladih Evropejcev.

Med novostmi so tudi solidarnostna mesta, ki bodo mladim omogočila prostovoljsko delo za največ dvanajst mesecev, pripravništva za dva do šest mesecev in zaposlitve za dva do šest mesecev v skladu z nacionalno zakonodajo. Predlog nadalje uvaja možnost oblikovanja prostovoljskih skupin deset do štirideset mladih za delo na projektih od dveh tednov do dveh mesecev. Majhne skupine vsaj petih prostovoljcev pa bodo lahko na lokalni ravni za dva do dvanajst mesecev izvajale solidarnostne projekte. Predvidene so tudi aktivnosti mreženja za pritegnitev novincev, izmenjavo dobrih praks in podporo po zaključku sodelovanja ter povezovanje alumnov.

Sodelovanje v evropski solidarnostni enoti daje mladim možnost za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih ter izboljšanje spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za osebni in poklicni razvoj na začetku poklicne poti. Projekte lahko predlaga kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki izpolnjuje zahteve glede kakovosti. Evropsko solidarnostno enoto bodo izvajale Evropska komisija, nacionalne agencije Erasmus+ v državah članicah in Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Za boljše vključevanje udeležencev evropskih solidarnostnih enot na trg dela se bo spodbujalo aktivno sodelovanje javnih in zasebnih služb za zaposlovanje ter gospodarskih zbornic. V prvi fazi evropske solidarnostne enote, ki se je začela decembra 2016, osem različnih programov EU mladim po vsej Uniji nudi priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev. Prijavilo se je že več kot 30.000 mladih, prvi udeleženci pa zdaj že sodelujejo v aktivnostih. Danes predlagani osnutek uredbe morajo potrditi še Evropski parlament in države članice EU, ki so se v skupni izjavi zavezale, da predlog udejanjijo do konca leta.

Celotno sporočilo