Evropska komisija predlaga okrepitev schengenskega informacijskega sistema (SIS) za učinkovitejši boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, boljše upravljanje meja in migracij ter učinkovitejšo izmenjavo informacij med državami članicami EU.

Predlog uvaja številne spremembe, med drugim enotne zahteve za uradnike na terenu glede varne obdelave podatkov SIS ter dodatne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov. Prav tako krepi izmenjavo informacij med državami in uvaja nove kategorije razpisov ukrepov v zvezi z iskanjem oseb, terorističnimi kaznivimi dejanji ali odločbami o vrnitvi.

Komisija meni, da bo med drugim  prispeval k učinkovitemu izvrševanju prepovedi vstopa za državljane tretjih držav na zunanji meji, saj bo vnos njihovih podatkov v SIS obvezen. Prav tako naj bi omogočil učinkovitejšo uporabo podatkov, ko so slika obraza in odtisi dlani, za identifikacijo oseb pri vstopu v schengensko območje.

Schengenski informacijski sistem je obsežen, centraliziran informacijski sistem, ki podpira kontrole na zunanjih schengenskih mejah in izboljšuje sodelovanje organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter pravosodnih organov v 29 državah po vsej Evropi. Trenutno vsebuje približno 70 milijonov vnosov, v letu 2015 pa je bilo v njem opravljenih 2,9 milijarde poizvedb, kar je 1 milijarda poizvedb več kot leta 2014. SIS zlasti vsebuje informacije o posameznikih brez dovoljenja za vstop na schengensko območje, osebah, iskanih zaradi kriminalnih dejavnosti, pogrešanih osebah, podrobnosti o izgubljenih ali ukradenih predmetih ipd.

Celotno sporočilo in več informacij