Na okrogli mizi »Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki (EIB)« predstavniki civilne družbe in vlade razpravljali o predlogih, kako zagotoviti, da bo javni denar v EIB porabljen transparentno in odgovorno. V zadnjih letih je namreč banka povečala svoj makroekonomski vpliv, tako da je nujno potrebno vpeljati mehanizme, ki bodo odgovornost spodbujali in zagotavljali delovanje v skladu z globalnimi cilji EU. Prisotni so tudi ugotavljali, kakšno vlogo ima pri tem Slovenija.
Evropska investicijska banka (EIB) je ena najpomembnejših mednarodnih javnih finančnih institucij. Kot taka igra pomembno vlogo tako v EU kot tudi zunaj njenih meja. EIB pomaga dosegati globalne cilje EU, kot so npr. cilji trajnostnega razvoja in cilji Pariškega sporazuma. Ima tudi pomembno vlogo v Investicijskem načrtu za Evropo. Za EIB kot evropsko institucijo in finančno roko EU velja evropska zakonodaja.

Andrej Kavčič, Ministrstvo za finance RS, mehanizme za zagotavljanje transparentnosti in odgovornosti do držav članic in širše javnosti ocenjuje kot ustrezne. O vlogi Slovenije, pa je pojasni, da »Slovenija kot država članica pri upravljanju in delovanju te institucije sodeluje na različnih ravneh: neposredno in na visoki ravni prek udeležbe na letnih skupščinah in drugih dogodkih, na delovni ravni pa prek pristojnih ministrstev in organov Evropske komisije.« O možnosti vplivanja pa je razložil, da »je vpliv Slovenije na nekaterih področjih neposreden, v skladu s konsenzualno naravo institucije pa v večini zadev svoj vpliv uveljavljamo skozi proces soodločanja«.

Vseeno pa ostaja nekaj odprtih vprašanj glede transparentnosti EIB ter odgovornosti napram evropski zakonodaji. Robert Godina, politični svetovalec Odbora za nadzor proračuna Zelenih/EFA v Evropskem parlamentu, poudarja in se obenem sprašuje, »EIB je investicijska banka. Evropska. Toda koliko lahko EU vpliva na odločitve banke? Je banka transparentna, trajnostna in brez korupcije?«.

Leo Hoffmann-Axthelm, Transparency International EU, pravi, da je potrebno izboljšati odgovornost banke na ravni EU, ker »se vse več denarja iz proračuna EU sprosti prek finančnih instrumentov EIB. Reforme, ki jih je banka naredila od poročila Transparency International ‘Investiranje v integriteto?’, so dobrodošle, in spodbujamo banko, da reforme nadaljuje.« Glede pristranskosti in tveganj pa problematizira »dejstvo, da so podpredsedniki še vedno odgovorni za projekte v svojih državah, kar kaže na izpostavljenost potencialnim konfliktom interesov. Prav tako nov predlog mehanizma za pritožbe predstavlja tveganje za zmanjšanje neodvisnosti mehanizma, kar je skrb vzbujajoč korak nazaj«.

Xavier Sol, Counter Balance, ki že več kot 10 let nadzoruje delovanje evropske hišne banke, izpostavlja: »Če naj bi EIB delovala v interesu evropskih državljank in državljanov, je čas za njeno korenito prenovo. Banka EU mora izboljšati standarde na področju odgovornosti in demokracije, nadaljnja demokratizacija te institucije pa je predpogoj za to izboljšavo. V letu 2018 bo banka revidirala svoje politike na področju davkov in energije, kar je odlična priložnost za potrebne spremembe.«

Ob dogodku je društvo Focus izdalo publikacijo Za bolj trajnostno, transparentno in odgovorno banko EU, ki želi osvetliti nekatera odprta vprašanja glede poslovanja EIB, predvsem vprašanja transparentnosti, odgovornosti in davčne pravičnosti. Obenem publikacija prevprašuje tudi poslanstvo javnega interesa te institucije, ki je financirana z javnimi sredstvi držav članic EU, ter podaja sklop priporočil za preoblikovanje EIB v bolj trajnostno, transparentno in odgovorno institucijo.

Publikacija je na voljo na http://focus.si/publikacija/eib_transparentnost_odgovornost.