Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil publikacijo Trajnostni razvoj v Evropski uniji, ki vsebuje pregled stanja v EU in njenih državah članicah v zvezi s 17 cilji trajnostnega razvoja, ki so temelj Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejete v ZN 25. septembra 2015.

Trajnostni razvoj je usmerjen v stalno izboljševanje kakovosti življenja državljanov in njihove blaginje. To je mogoče doseči z gospodarskim napredkom ob hkratnem varstvu okolja in spodbujanju socialne pravičnosti. EU zato uvršča trajnostni razvoj med svoje temeljne in krovne cilje.

Eurostat je danes objavil tudi publikacijo, v kateri razlaga pomen trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju. Publikacija Podatki za prihodnost združuje statistične podatke z zgodbo namišljene študentke Anne, ki v svojem blogu opisuje dogodke in prijatelje iz svojega življenja ter jih povezuje s trajnostnim razvojem.

Celotno sporočilo