V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju demokracije in vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Vietnamu.
Razpis je razdeljen v tri sklope:
Sklop 1: odprava nasilja nad ženskami
Sklop 2: svoboda umetniškega izražanja in kreativnosti
Sklop 3: podjetništvo in človekove pravice

Na razpis se lahko prijavijo: (a) civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; (b) neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Geografskih omejitev ni, se pa zahteva partnerstvo z organizacijo iz Vietnama.

Več o razpisu