European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Turkey

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenih organizacijam za učinkovitejše delovanje na področju varstva človekovih pravic ter podpori zagovornikom človekovih pravic v Turčiji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Geografskih omejitev ni.

Več o razpisu