V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform v Tuniziji.

Več