V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Srbiji.
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Geografskih omejitev ni, se pa za prijavitelje iz drugih držav zahteva partnersko sodelovanje z organizacijo iz Srbije.

Rok prijave je 29. 7. 2016.

Več o razpisu.