European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Nepal

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Nepalu, pri čemer se podpirajo naslednja tri področja: spodbujanje pravic žensk iz marginaliziranih skupin in otrok s posebnimi potrebami (sklop 1), spodbujanje ekonomskih in socialnih pravic najbolj ranljivih družbenih skupin (sklop 2) in spodbujanje odgovornosti ter preglednosti na lokalni ravni (sklop 3).

Več o razpisu