European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Namibia

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Namibiji, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na: spodbujanje pravic žensk in deklet, s posebnim poudarkom na preprečevanju nasilja in najstniških nosečnosti (sklop 1); spodbujanje kulturnih pravic, s posebnim poudarkom na pravicah etničnih manjšin in avtohtonega prebivalstva.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, neodvisne politične ustanove ter nacionalna parlamentarna telesa, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Geografskih omejitev ni, zahteva pa se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Namibije.

Več o razpisu.