Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je pretekli teden objavila evropsko raziskavo kakovosti življenja 2016, ki sicer kaže na splošni napredek, a neenakost na nekaterih področjih ostaja, prav tako se povečuje negotovost.

Splošni napredek kaže na treh ključnih področjih: kakovost življenja, kakovost družbe in kakovost javnih storitev. Od raziskave iz leta 2011 se je raven optimizma dvignila, zadovoljstvo z življenjskimi standardi se povečuje, nekateri drugi kazalniki kakovosti življenja pa so dosegli ravni pred krizo. Toda še vedno je opaziti znake neenakosti in naraščajočo negotovost na nekaterih področjih, pri čemer so velike razlike med državami, spoloma ter starostnimi in prihodkovnimi skupinami.

Evropska raziskava kakovosti življenja vsebuje podatke o vidikih, ki jih splošne statistike ne zajemajo, kot so zaznana kakovost družbe, zaupanje v institucije in družbene napetosti, pa tudi bolj osebne vidike, na primer raven sreče ali zadovoljstvo z življenjem. Zadnja raziskava se posebej osredotoča na kakovost javnih storitev in spletnih storitev ter izkušenj s spletom.

Poročilo najdete na spletni strani Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer.

Translate »