Namen koalicij sektorskih veščin in spretnosti je odpraviti vrzeli v znanju in spretnostih v zvezi z enim ali več poklicnimi profili v posebnem sektorju. To dosegajo z opredelitvijo obstoječih ali nastajajočih sektorskih potreb na trgu dela (na strani povpraševanja) ter krepitvijo odzivnosti sistemov začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh na potrebe na trgu dela (na strani ponudbe). Na podlagi dokazov o potrebah po veščinah in spretnostih podpirajo oblikovanje in izvajanje nadnacionalnih vsebin poklicnega usposabljanja ter metodologij poučevanja in usposabljanja za temeljne evropske poklicne profile.

Koalicije sektorskih veščin in spretnosti za strateško sektorsko sodelovanje na tem področju opredeljujejo in razvijajo konkretne ukrepe za usklajevanje povpraševanja po veščinah in spretnosti z njihovo ponudbo, s čimer podpirajo splošne strategije za rast v določenem sektorju.

V okviru projektov se ti cilji lahko izpolnijo z izvajanjem enega od naslednjih „sklopov“:
Sklop 1 – Koalicije sektorskih veščin in spretnosti za opredelitev potreb po veščinah in spretnostih
Sklop 2 – Koalicije sektorskih veščin in spretnosti za oblikovanje in izvajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Sklop 3 – Koalicije sektorskih veščin in spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa („okvira“) k sektorskemu sodelovanju na področju veščin in spretnosti

Več o razpisu