V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov, ki prispevajo h krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja trajnostnega in pravičnega razvoja skupnosti v Siriji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter skupnostne iniciative iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter iz Jordanije, Libanona, Sirije in Iraka.

Rok prijave: 2. julij 2021

Vir: CNVOS

Translate »