V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, v okviru katerega bo podprt en projekt na področju krepitve neodvisnosti medijev in pluralizma v državah južnega sosedstva (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija). Projekt se mora izvajati v najmanj osmih od naštetih držav južnega sosedstva.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter organi javnega sektorja iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter držav južnega sosedstva (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija in Tunizija). Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 8. december 2020.

Vir: CNVOS