V okviru evropskega instrumenta sosedstva ENI ter instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti armenskih civilnodružbenih organizacij (ENI, sklop 1) ter podpori njihovemu delovanju na področju monitoringa pravosodnih in policijskih reform v Armeniji (EIDHR, sklop 2).

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, Armenije ter drugih držav upravičenk v okviru instrumentov ENI (sklop 1) oz. EIDHR (sklop 2). Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Armenije.

Rok za prijavo: 14. april 2021

Vir: CNVOS

Translate »