V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in varstvu človekovih pravic najranljivejših skupin avtohtonega prebivalstva ter krepitvi okrevanja po zdravstveni krizi v Boliviji.

Prijavitelji na razpis so civilnodružbene organizacije in tematske mreže CSO s sedežem v Boliviji, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 25. januar 2021.

Vir: CNVOS