V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori in krepitvi nevladnih organizacij, aktivistov in zagovornikov človekovih pravic pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic v Siriji, s poudarkom na najranljivejših skupinah prebivalstva.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki lahko izkažejo najmanj dve leti delovnih izkušenj v Siriji.

Rok za prijavo: 26. julij 2021

Vir: CNVOS

Translate »