CNVOS obvešča, da je EAPN Slovenija, mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti in so od leta 2019 članice Evropske mreže za boj proti revščini (EAPN), objavila prvo Poročilo o spremljanju revščine v Sloveniji. V poročilu ugotavljajo porast revščine v času pandemije in opozarjajo, da bodo posledice pandemije in novi zaščitni ukrepi zelo prizadeli že tako ranljive skupine. Snovalce ukrepov zato pozivajo k podrobnemu branju poročila, v katerem EAPN Slovenija navaja konkretne predloge in priporočila.

EAPN Slovenija v poročilu med drugim opozarja, da je minimalni dohodek, ki znaša 402,18 evrov, in je določen kot cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči, postavljen tako nizko, da ne omogoča preživetja. Prag revščine namreč znaša 703 evre. Skoraj 60 odstotkov prejemnikov in prejemnic je denarno socialno pomoč prejemalo v daljšem obdobju, in sicer vsaj dve leti v zadnjih treh letih. To pa kaže na majhne možnosti za izhod iz revščine in možnost vstopa na trg dela.

V poročilu ugotavljajo tudi, da zaposlitev že dolgo ni več izhod iz revščine in da bo potrebno več prizadevanj, da se prepreči revščina zaposlenih. Minimalna plača ne zagotavlja niti preživetja, kaj šele dostojnega življenja. Med razlogi za revščino v EAPN Slovenija navajajo tudi prekarizacijo dela, ki je povezana z lažjimi prekinitvami zaposlitve ter neenakimi socialnimi in delavskimi pravicami.

Prikazna slika: CNVOS

Translate »